شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 53028 | |

مازندران|

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت: با وجود اضافه شدن واحدهای متقاضی ۱۹درصد کاهش مصرف سوخت را در شرکت‌های کشتیرانی شاهد بودیم. حسینعلی طالبی از سهمیه سوخت کشتی گفت و ادامه داد: با تدوین الگوی جدید مصرف، برآورد سوخت کشتی‌های باربری براساس توان مصرف و در نظر گرفتن مبدا و مقصد حرکت آنها و کنترل میدانی نامحسوس توسط کارشناسان این اداره نتایج خوبی حاصل شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ حدود ۱۸واحد کشتیرانی در حوزه این منطقه فعال بوده که این تعداد در سال ۹۴ به ۳۵واحد فعال تغییر کرده که ۹۴درصد افزایش در تعداد متقاضیان سوخت مشاهده می‌شود. طالبی توضیح داد: در سال ۹۳ بیش از ۸ میلیون لیتر سوخت در بخش کشتیرانی توزیع و در سال ۹۴ این مقدار به حدود ۵/۶ میلیون لیتر کاهش یافت. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری بیان کرد: تغییر نرخ سوخت کشتی‌ها که با پرچم غیرایرانی در این منطقه تردد می‌کنند و اقدامات انجام شده کارشناسان در بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنین تعدیل سهمیه‌ها در این بخش با وجود اضافه شدن واحد‌های متقاضی ۱۹درصد کاهش مصرف سوخت داشتیم. حسینعلی طالبی از بررسی واحد به واحد پره‌های ماهیگیری براساس اقلیم و نوع فعالیت بیان کرد: با تدوین الگوی مصرف سوخت، هماهنگ‌سازی واحد‌های متولی سوخت و بازدیدهای میدانی به صورت نامحسوس از روند فعالیت آنها توانستیم با برنامه‌ریزی و طراحی روش‌هایی که مختص منطقه ساری است به نتایج خوبی برسیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران