شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکزی

وزیر راه و شهرسازی گفت: استان مرکزی از نظر آب، هوا و زمین دارای ثروت‌های زیادی است و یکی از مناطقی محسوب می‌شود که در توسعه ملی ایران همواره نقش مهمی ایفا کرده است. وی افزود: باید به پشتوانه‌های این استان در جهت ملی و منطقه‌یی که از ارزش‌های بالایی برخوردارند توجه کنیم. آخوندی استان مرکزی را استانی با رشد صنعتی شدید دانست و گفت: بخشی از این استان تحت تاثیر رشد سریع تهران قرار گرفته و دچار عدم تعادل‌های جدی شده است؛ البته مدتی است توجه خوبی به این استان شده است. در حوزه حمل و نقل دو خطه کردن قطار تهران ـ قم ـ اراک در دستور کار قرار گرفته است و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم قطار سریع‌السیر را در مسیر قم ـ اراک ایجاد کنیم. رونق حمل‌ونقل ریلی باعث می‌شود نظمی به رفت‌وآمد شهروندان داده شود و آلودگی هوا نیز تا حد زیادی کنترل شود. وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: می‌توانیم با توجه به شبکه ریلی موجود در شهر جدید مهاجران نیز ایستگاه‌های جدیدی را به وجود بیاوریم، ضمن اینکه در اطراف اراک نیز امکان راه‌اندازی حمل‌ونقل حومه‌یی وجود دارد و اگر در شورای استان نیز مطرح شود این کار شدنی است. این امر به اراک و پیرامون آن سامان می‌دهد و گامی موثر در کاهش آلودگی هواست زیرا اراک شهری است که با آلودگی جدی هوا نیز روبه‌روست، بنابراین در استان مرکزی به ویژه شهر اراک باید ارتباطی بین حمل‌ونقل ریلی و توسعه شهری به وجود بیاوریم. باید بتوانیم در بخش سکونتگاه‌های غیررسمی پیشتاز باشیم و در طرح جامعی که تهیه می‌شود دسترسی ریلی مناسبی را برای ساکنان این مناطق پیش‌بینی کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران