شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آذربایجان شرقی

وحیده حاجی محمد یاری: فردا و با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی با اعلام این خبر و بااشاره به اهداف کلی طرح گفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کلان‌شهر تبریز استفاده از پساب تولیدی به عنوان تامین‌کننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر 75میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده‌اش به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد. وی اضافه کرد: جمع‌آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، ارتقای سطح بهداشت عمومی و محیطی منطقه و سطح زندگی مردم، جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی و محیط زیست از محل فاضلاب‌های شهری، استفاده از کود آلی استاندارد تولید شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش عمده فاضلاب جمع‌آوری شده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز است. مدیرعامل شرکت در ادامه به فرآیند تصفیه طرح تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز اشاره کرد و افزود: فرآیند تصفیه فاضلاب مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز از نوع STEP FEED بوده که این فرآیند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله‌یی بودن سیستم توزیع فاضلاب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین فرآیندهای بروز تصفیه فاضلاب شهری است. وی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح 960000نفر و ظرفیت

تصفیه‌خانه نیز 207000متر مکعب در شبانه‌روز خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران