شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44014 | |

اردبیل درراستای اقدام عملی پیرامون «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» تفاهمنامه سرمایه‌گذاری و ساخت بین شرکت آب منطقه‌یی اردبیل با شرکت متروپل استانبول ترکیه مبادله شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌یی اردبیل در جلسه مبادله تفاهمنامه گفت: نظر به کمبود اعتبارات دولتی و از سویی اهمیت استفاده بهینه از منابع آب، ضرورت تسریع در اجرای زیر ساخت‌های بخش آب به‌ویژه در شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سدها و افزایش تولید، شرکت آب منطقه‌یی اردبیل اقداماتی را برای جذب سرمایه بخش غیردولتی به‌ویژه جذب سرمایه خارجی برای سرعت بخشی به اجرای

پروژه‌های تحت حوزه عمل خویش به‌عمل آورده و در حال پیگیری برای تحقق آنهاست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران