شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9885 | |

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بانک صنعت ومعدن به‌عنوان یک بانک توسعه‌یی و راهبردی نقش ویژه‌یی در ارتقا اقتصادی و صنعتی داشته و بذرتوسعه را درکشور می‌کارد. سیدصفدر حسینی که به اتـفاق اعضای هیات عامل آن صندوق در بانک صنعت ومعدن حـضور داشت با بیان اینکه بانک صنعت ومعدن به‌عنوان یک بانک توسعه‌یی جایگاه ویژه‌یی در عرصه اقتصاد و صنعت دارد، گفت: تعامل صندوق با این بانک می‌تواند همچون رابطه دو شریک استراتژیک در جهت اهداف توسعه‌یی کشور باشد و سبب تسهیل روند تولید شود. وی با اشاره به اینکه هدف صندوق توسعه ملی تبدیل منابع نفت به منابعی زاینده و مولد است، گفت: نقش بانک صنعت و معدن برای دستیابی صندوق به این هدف نقشی کلیدی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران