شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8222 | |

کاربران چهار خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین در آخر مهر 1393 در مقایسه بامدت مشابه سال قبل بیش از 20درصد افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان مهر امسال از مرز سه میلیون نفر گذشت که در مقایسه با کاربران این خدمات در مهر سال گذشته 20درصد رشد داشته است. لازم به‌ذکر است خدمت موبایل بانک اقتصادنوین به‌عنوان خدمتی مدرن و جامع بیش از سایر خدمات مورد استقبال قرار گرفته است به‌طوری که در دوره مورد نظر رشدی معادل 43درصد را به ثبت رسانده است. بانک اقتصادنوین به‌عنوان نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران در کنار ارایه خدمات جاری در شبکه شعب، زیرساخت‌های مناسبی در حوزه بانکداری الکترونیکی فراهم کرده و این بانک در حوزه بانکداری الکترونیکی خدمات باکیفیت و مدرنی به‌مشتریان خود و شبکه بانکی ارایه می‌کند که این خدمات مورد استقبال هموطنان عزیز قرار گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران