شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60799 | |

بانک مرکزی در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان سال جاری اعلام کرد

گروه بانک و بیمه|

پیرو اعلام قبلی سیستم بانکی برای ایجاد فرصت مناسب جهت پرداخت بدهی‌های بدهکاران بانکی و بخشودگی وجه التزام یا جریمه عدم پرداخت و تاخیر در اقساط بدهکاران بانکی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌یی اعلام کرد که بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیون تومان در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می‌شوند. بر این اساس بدهکاران بانکی زیر 100میلیون تومان در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می‌کنند.

به گزارش«تعادل» این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که در 10بانک بزرگ دولتی و خصوصی شده کشور شامل بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی، بدهی جاری و غیرجاری دارند.

براساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور«بانک عامل مکلف است در صورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام به ترتیب اولویت‌های اعلام شده، اقدام کند.

براساس ماده 3 این دستورالعمل، مشمولان صرفا می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت‌های فوق) بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده 4 آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولان دریافت شده است مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود.

ماده 5 دستورالعمل نیز تاکید می‌کند:«بانک عامل موظف است با رعایت اولویت‌های ذکر شده و صرفاً در سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود و وجه التزام تسهیلات اقدام کند. اطلاع‌رسانی کامل به شعب مربوطه و رعایت اولویت‌های مشمولان بر عهده بانک عامل است».

ضمنا براساس ماده 7 این دستورالعمل، معیار تشخیص مانده بدهی مشمولان، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولان است و طبق ماده 8 هر گونه مسوولیت عدم رعایت سقف‌های بخشش سود تسهیلات بر عهده بانک عامل است.

دستورالعمل بانک مرکزی براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ می‌شود. در این ماده آمده است:«به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.

اولویت‌های اعلام شده

مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌یی مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی اعم از جاری و غیرجاری و مانده مطالبات امهال شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای(د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393و 1394و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری.

پس از اجرای بندهای 1و 2 و درصورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت‌ها به شرح ذیل است:

مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 10میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان و مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 20میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 30میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان و مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 40میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان.

از سوی دیگر، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 50 میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف

60 میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 70میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 80 میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 90میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان اولویت‌های بعدی را تشکیل می‌دهد.

همچنین مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال 1394 ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف 100میلیون تومان(با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 10میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 20 میلیون تومان به مشمولین، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 30میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 40میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 50 میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 60 میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 700میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 80 میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 90میلیون تومان به مشمولان، مانده بدهی سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف 100میلیون تومان به مشمولان خواهد بود.

تبصره این بخشنامه نیز اعلام کرده که زمان‌بندی برای اجرای اولویت‌های فوق برعهده بانک عامل است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران