شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 541 | |

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه روز سه شنبه مورخ 28/5/93 باحضور بیش از 51درصد اعضا، بازرس قانونی و نماینده وزارت کشور و اعضا هیات‌مدیره و مدیرعامل انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه،

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه، در این جلسه آقایان عبدالمحمود ضرابی به‌سمت ریاست مجمع، مهرداد خواجه نوری به‌سمت ناظر، خانم طیبه رجایی به‌سمت ناظر و آقای علی صلاحی نژاد به‌سمت دبیر مجمع انتخاب شدند. علاوه بر این، مجمع به آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد، احدی از اعضا با حق توکیل غیر وکالت دادند تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضا ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران