اخراج خودروسازان از سهامداران بانکی

حکم واگذاری سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان صادر شد

۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

کم توجهی بانک مرکزی به سهام و دارایی‌های سایپا و ایران‌خودرو در سایر حوزه‌ها

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

شورای پول و اعتبار دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرده است که ایران‌خودرو باید سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.

به گزارش «تعادل»، اما این پرسش توسط برخی کارشناسان مطرح شده است که چرا روی کاهش سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان تاکید شده همچنین با توجه به موضوع افزایش سرمایه بانک پارسیان به 5هزار میلیارد تومان به شرط سلب حق تقدم ایران خودرو، این پرسش وجود دارد که چرا در این مورد نیز بر کاهش سهام ایران‌خودرو تاکید شده است و اگر هدف تامین نقدینگی، فروش دارایی‌های سایپا و ایران خودرو، حفظ سقف تسهیلات خودروسازان، افزایش نقدینگی و... است چرا تنها روی سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان تاکید کرده‌اند و چرا به فروش انواع سهام ایران‌خودرو و سایپا در بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، زمین و ملک، شرکت، معدن و... توجه نشده است.

براساس تصمیم شورای پول و اعتبار که به تازگی از سوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ شده است، دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا برای حفظ سقف تسهیلات استفاده شده خود ملزم شده‌اند بخشی از دارایی‌های خود را بفروشند.

موضوع درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمدید مستثنی شدن دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از محدودیت‌های «ذی‌نفع واحد» در جلسه هشتم تیرماه شورای پول و اعتبار مطرح شده و این شورا با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی این دو شرکت نزد بانک‌ها موافقت کرده است.

بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، منظور از ذی‌نفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به‌واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند، به گونه‌یی که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.

شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است، شرکت‌های یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان‌بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند.

این شرکت‌ها باید در مدت 6ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند که درخصوص ایران‌خودرو باید به‌طور مشخص سهام بانک پارسیان واگذار شود.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ابلاغی خود تاکید کرده است در صورت اجرایی نشدن بندهای این بخشنامه در مهلت مقرر، مفاد این مصوبه

در خصوص حفظ سقف مذکور لغو می‌شود.

به گزارش «تعادل»، نکته‌یی که در تصمیم شورای پول و اعتبار و همچنین پاسخ بخش نظارتی بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌خورد و باعث تعجب برخی کارشناسان شده، این پرسش را مطرح کرده که چرا تنها به کاهش سهام و حضور ایران‌خودرو در بانک پارسیان اشاره شده است؟ و اگر مقصود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، افزایش

نقد‌شوندگی دارایی‌های ایران‌خودرو و سایپا و رشد نقدینگی خودروسازان است، می‌توانستند اینگونه مطرح کنند که سایپا و ایران خودرو، سهام خود را در بورس بفروشند یا سایر دارایی‌های غیرتولیدی و غیر از خودروسازی مانند زمین، معدن، سهام، شرکت‌ها و... را تبدیل به نقدینگی کنند.

اما جالب این است که بیشترین تاکید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی روی کاهش سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان مطرح شده است.

در این زمینه مسعود بیرمی، کارشناس بانکی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل، که به نظر شما چرا روی فروش سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان تاکید شده است، گفت: نامه‌یی که از بانک مرکزی منتشر شده، در پاسخ به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بانک مرکزی بر نظر خود در ارتباط با فروش سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان و کاهش دخالت و حضور ایران‌خودرو در این بانک اصرار دارد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کاهش دخالت خودروسازان در شبکه بانکی است. وی افزود: ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود، بورس و سایر دارایی‌ها- که بسیار زیادند و کم هم نیستند- نسبت به تامین نقدینگی و نقدشوندگی دارایی‌های خود اقدام کنند. اما اینکه چرا روی سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان برای رشد نقدینگی خودروسازان دست گذاشته شده، باعث تعجب است و البته خود بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخ دهد که منظور آنها از این تصمیم و فروش سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان چه بوده است؟

وی ادامه داد: این موضوع شاید مشکل ایران‌خودرو را تاحدودی حل کند اما سوال این است که سایپا سهام بانکی ندارد و چرا برای سایپا پیشنهادی جهت رشد نقدینگی این شرکت ارائه نشده است، لذا برخی کارشناسان می‌گویند اگر نظر بانک مرکزی این است که ایران‌خودرو و سایپا از سهامداری، بنگاه‌داری و بانکداری فاصله بگیرند و نقدینگی خود را افزایش دهند چرا فقط روی ایران‌خودرو و کاهش سهام آن در بانک پارسیان دست گذاشته است و چرا فروش سایر سهام و دارایی‌های دو خودروساز در حاشیه قرار گرفته است؟

اگر هدف این است که حضور خودروسازان در بورس و دارایی‌ها کم شود، باید روی سهام مختلف این دو شرکت دست بگذارند نه اینکه تنها روی بانک پارسیان تاکید کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که موضوع افزایش سرمایه بانک پارسیان تا 5هزار میلیارد تومان نیز به چه نحو است و ترکیب آن چگونه خواهد بود، گفت: در گزارش اظهارنظر سهام سال 94 بانک پارسیان که روی کدال بورس آمده، نوشته شده که این بانک اجازه افزایش سرمایه را دارد اما منوط به سلب حق تقدم ایران‌خودرو و ستاد بانک است؛ یعنی ستاد بانک و ایران‌خودرو به عنوان سهامداران عمده بانک پارسیان نمی‌توانند با داشتن حق‌تقدم اقدام به افزایش سهام خود و افزایش سرمایه در بانک پارسیان کنند و این موضوع نیز نشان می‌دهد که تلاش شده حضور ایران‌خودرو در بانک پارسیان از طریق ترکیب افزایش سرمایه بانک نیز کاهش یابد تا به شکل‌های مختلف سهام و حضور و دخالت و مدیریت ایران‌خودرو در بانک پارسیان را کاهش دهند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران