شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47125 | |

رشد 45درصدی تسهیلات بانک‌ها در 2‌ماهه سال جاری

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

بررسی جزییات آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی در دو ماهه اول سال95 نشان می‌دهد که سهم و رقم امور توسعه‌یی شامل ایجاد، توسعه و تعمیرات واحدهای اقتصادی کمتر از سهم و رقم خرید کالاهای شخصی بوده است.

به گزارش «تعادل»، رقم تسهیلات خرید کالای شخصی به میزان 62هزار و 718میلیارد ریال و سهم 12.8درصدی از کل تسهیلات بیش از 60هزار و 872میلیارد ریال تسهیلات مربوط به امور توسعه‌یی شامل ایجاد و توسعه و تعمیرات با سهم 12.4درصد از کل

تسهیلات بوده است.

خرید کالای شخصی بیش از امور توسعه‌ای

جالب این است که خرید کالای شخصی با سهم 12.8درصدی از کل تسهیلات و رقم 62هزار و 718میلیارد ریالی آن از کل رقم و سهم ایجاد و توسعه و تعمیر بیشتر بوده است.

این نکته نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی، تسهیلات را برای سرمایه در گردش و امور جاری، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و... هزینه کرده و رقم اندکی را برای امور توسعه‌یی مانند ایجاد و توسعه و تعمیرات هزینه می‌کنند.خرید مسکن با رقم 17هزار و 589میلیارد ریال با سهم 3.6درصدی نیز نشان‌دهنده رکود بازار خرید مسکن و استفاده از تسهیلات برای خرید مسکن است.

سهم 12.4درصدی ایجاد و توسعه و تعمیر

سهم ایجاد، توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی محسوب می‌شوند از کل تسهیلات بانک‌ها معادل 12.4درصد بوده که سهم ایجاد 7.1، سهم تعمیرات 1.4 و سهم توسعه 3.9درصد کل تسهیلات بوده است. به عبارت دیگر 60هزار و 872میلیارد ریال تسهیلات طی این دو ماه برای ایجاد و توسعه و تعمیرات در واحدهای اقتصادی صرف شده که در مقایسه با رقم 489هزار و 396میلیارد ریالی کل تسهیلات، رقمی اندک محسوب می‌شود.


49هزار میلیارد تومان تسهیلات در 2ماه

آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها که به‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 2ماهه سال1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 489.4هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 153.5هزار میلیارد ریال (معادل 45.7درصد) افزایش داشته است.

همان‌طور که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود به رشد بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ابتدای سال95 اشاره داشته، این موضوع نشان‌دهنده برنامه بانک‌ها در سال95 برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و درنتیجه اثرگذاری بر رشد اقتصادی است.


سهم 66درصدی سرمایه در گردش

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 2ماهه سال1395 نشان می‌دهد که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات همچنان روبه افزایش است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 2ماهه سال جاری مبلغ 324.5هزار میلیارد ریال معادل 66.3درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 97.9هزار میلیارد ریال معادل 43.2درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 2ماهه سال جاری معادل 123.8هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.1درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 324.5هزار میلیارد ریال) برای بخش

صنعت است.

ملاحظه می‌شود از 141.9هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87.2درصد آن (مبلغ 123.8هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.


43درصد تسهیلات برای خدمات

جدول هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 2ماهه سال1395 نشان می‌دهد که بخش خدمات با نزدیک به 21هزار میلیارد تومان و با سهم 43درصدی، بیشترین سهم را از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و جالب این است که 24درصد از این مبلغ برای خرید کالای شخصی و 55درصد برای تامین سرمایه در گردش بوده و سهم ایجاد و توسعه تنها 12درصد است. بخش صنعت با 14.2هزار میلیارد تومان و سهم 29درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها در رتبه دوم جذب تسهیلات بوده و سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات از آن تنها 9درصد بوده و بیش از 87درصد این وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش و مشکلات جاری و نیاز روزمره تولید و حقوق هزینه شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران