شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40315 | |

سخنگوی کمیسیون اقتصادی خبر داد

گروه بانک و بیمه

باتوجه به فرمول محاسبه نرخ حق بیمه که میانگین پنج در هزار حق دیه است این حق بیمه حدود 950هزار تومان برای انواع خودرو‌هاست البته نرخ کامیون‌ها و اتوبوس‌ها کمتر از 5 در هزار است. رحیم زارع افزود: باتوجه به فرمول محاسبه نرخ حق بیمه که میانگین 5 در هزار حق دیه است این حق بیمه حدود 950هزار تومان برای انواع خودرو‌هاست البته نرخ کامیون‌ها و اتوبوس‌ها کمتر از 5 در هزار است. وی افزود: تعیین دیه ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه براساس قانون شرع و با نظر مقام معظم رهبری و طبق ماده549 قانون مجازات اسلامی همچنین نرخ حق بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. وی افزود: پارسال نرخ دیه 10درصد و سال‌های قبل هم حدود 16درصد افزایش یافت اما نرخ حق بیمه افزایش نیافت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امسال شرکت‌های بیمه می‌خواستند 26درصد افزایش نرخ دیه را اعمال کنند اما بیمه مرکزی با مشورت مجلس، طرف مردم را گرفت بنابراین فقط 15 و 15صدم درصد افزایش می‌یابد.

زارع افزود: البته تخفیفات عدم خسارت هم وجود دارد ازجمله اینکه در سال اول عدم خسارت، 10درصد و سال دوم، 15درصد و تا سال پنجم این تخفیف به 70درصد نرخ حق بیمه شخص ثالث هم می‌رسد. وی گفت: باتوجه به اینکه شرکت‌های بیمه مدعی هستند تخفیف‌های قانونی را اعمال می‌کنند به همین علت مدعی لزوم افزایش 41درصدی حق بیمه بودند اما نظر مجلس همان افزایش حدود 15درصد و مناسب با افزایش نرخ دیه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران