شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3813 | |

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به جلسه در محل دادستانی تهران، گفت: در این جلسه توافق شد ۶۳‌درصد سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، ۴‌درصد بانک سپه و ۲‌درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون گروه آریا واگذار شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی اظهار داشت: به‌دنبال پیگیری وصول مطالبات بانک ملی از گروه‌ آریا و براساس اقدامات قضایی صورت گرفته و بر مبنای توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران 68‌درصد سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شد. وی افزود: در جلسه عصر دیروز که در محل دادستانی تهران برگزار شده بود مطالبات بانک‌های ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور مدیران بانک‌های طلبکار، صاحبان امضای شرکت سرمایه‌گذاری مه‌آفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد به‌نسبت مطالبات، 63‌درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4‌درصد بانک سپه و 2‌درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شود. مدیرعامل بانک ملی همچنین تاکید کرد: بر این اساس در صورت انتقال قطعی سهم بانک ملی حدود‌هزار‌میلیارد تومان از اصل بدهی گروه آریا به بانک ملی وصول می‌شود. به‌گفته همتی بر اساس مفاد صورت‌جلسه در صورت عدم اجرای متن صورت‌جلسه توسط انتقال‌دهندگان سهام، معاونت اجرای احکام دادستانی نسبت به اجرای حکم کیفری در باب رد مال برابر ضوابط اجرای احکام اقدام می‌کند. مدیرعامل بانک ملی از دادستانی انقلاب و عمومی کشور به‌ویژه آقای تورک معاونت اجرای احکام دادستانی برای پیگیری و مساعدت جهت امضای توافقنامه قدردانی کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران