شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3811 | |

29 بانکدار در پی درخواست بانک مرکزی لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود را برای این بانک ارسال کردند تا مشخص شود بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر باوجود نظارت بر منابع و مخارج و بررسی مستقیم درآمد- هزینه بانک‌ها، هنوز لیست جامعی از بنگاهداری زیرمجموعه نظام بانکی ندارد و همین موضوع بر شک و تردیدها افزوده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی مهلت دو هفته‌یی را برای ارسال لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود و ساماندهی شرکت‌داری بانکی‌ها به آنها اعلام کرده بود که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، 29 بانک جزییات شرکت‌ها و فعالیت‌های خود را در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند. این اقدام بانکداران در پی درخواست بانک مرکزی صورت گرفت تا نشان دهد که این بانک باوجود اینکه بر منابع و مخارج بانک‌ها نظارت می‌کند اما لیست جامعی از شرکت‌های زیرمجموعه نظام بانکی ندارد و همین موضوع بر شک و تردیدها افزود. در عین حال، نظارت مستقیم بر درآمد-هزینه‌های سیستم بانکی توسط بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستمر صورت می‌گیرد، با این وجود بانک مرکزی فهرست بنگاهداری بانکی‌ها را در اختیار ندارد. براین اساس، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تاکنون بانک مرکزی از وضعیت 600شرکت زیرمجوعه نظام بانکی کشور بی‌اطلاع بوده است؟ این در حالی است که به گفته تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، ارزش بنگاهداری بانک‌ها 26هزار و 600میلیاردتومان بوده است.

البته هنوز 5 بانک و موسسه فهرست بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی ارایه نکرده‌اند اما بانک مرکزی این اقدام را استقبال بانک‌های عامل از برنامه بانک مرکزی می‌داند، به هر حال با ارایه لیست بنگاهداری آنها به بانک مرکزی تعداد و ارزش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران