شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35295 | |

مقایسه نرخ ارز در آبان 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد

گروه بانک و بیمه|

آمارهای آبان 94 نشان می‌دهد که نرخ دلار در یک‌سال منتهی به آبان 94 معادل 7/8 درصد افزایش یافته است.

همچنین قیمت سکه در آبان ماه 94 نسبت به آبان 93 به میزان 6 تا 8 دهم درصد رشد کرده است. به گزارش تعادل، گزارش ماهانه اقتصادی در آبان 94 که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که در آبان ماه 1394 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 35331 ریال و 38617 ریال بود که نسبت به ماه قبل دلار 9/1 درصد افزایش و یورو 9/1 درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 7/8 درصد افزایش و یورو 9/5 درصد کاهش داشته است. در هشت ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 33800 ریال و 37637 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار 6/5درصد افزایش و یورو 9/11درصد کاهش داشته است.


متوسط قیمت فروش سکه

در آبان ماه 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9228400 ریال و طرح جدید به 9252638 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 0/1درصد و 9/0درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام به ترتیب 6/0درصد و 8/0درصد افزایش نشان می‌دهد.

در هشت ماه اول سال 1394 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 920 هزار و 542تومان و با طرح جدید 922 هزار و 237 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 1393 هر کدام 4/3 درصد کاهش یافته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1394 به عدد 7/228 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/0درصد و 1/10درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آبان ماه 1394 به عدد 0/216 رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/3درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در آبان ماه 1394 به عدد 7/222 رسید که نسبت به ماه گذشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/2درصد و 7/16درصد کاهش یافته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در آبان ماه 1394 به عدد 6/216 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/9درصد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 7/224 بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 5/13 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 1/214 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 2/233 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/15درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 7/212 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.


دستمزد کارگران ساختمانی

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در آبان ماه 1394 به عدد 6/250 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به‌ترتیب 8/0درصد و 6/11درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 2/226 و 7/244 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 2/0درصد و 5/0درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 6/8درصد و 0/7درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 9/243 رسید که در مقایسه با سال قبل 9/13درصد افزایش نشان می‌دهد. در هشت ماه اول سال 1394 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 3/222 و 2/241 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال 1393 به ترتیب 4/10درصد و 8/8درصد افزایش داشته است.


فروش سفته و برات

در آبان ماه 1394 بالغ بر 7/121 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 8/0درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/15درصد افزایش یافته است.

در هشت ماه اول سال 1394 حدود 9/959 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 0/8درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آبان ماه 1394 بالغ بر 1/1 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 0/150 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 8/70 و 7/42 رسید که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 3/13 درصد و از لحاظ مبلغ 9/24درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 5/27درصد و 7/67درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آبان ماه 1394 به عدد 3/60 رسید. عدد شاخص مذکور در آبان ماه 1393 معادل 5/135 بوده است.

در هشت ماه اول سال 1394 حدود 5/6هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 2/974میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 7/52 و 7/34 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 8/53درصد و 1/62درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه اول سال 1394 به عدد 1/71 رسید. عدد شاخص مذکور در هشت ماه اول سال 1393 معادل 7/77 بوده است.


سهام معامله شده در بورس

در آبان ماه 1394 بالغ بر 2/8میلیارد سهم به ارزش 5/14هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 0/135 و 0/77 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 6/10درصد و 0/10درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 2/53درصد و 9/67درصد کاهش داشته است.

در هشت ماه اول سال 1394 بالغ بر 6/107 میلیارد سهم به ارزش 6/209 هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 5/220 و 8/138 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1393 از نظر تعداد 7/2درصد افزایش و از لحاظ ارزش 0/48درصد کاهش نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران