شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پروفسور «هشی» در دانشگاه خاتم بررسی کرد

گروه بانک‌وبیمه- پروفسور ایرج هشی، اقتصاددان برجسته کشور و استاد دانشگاه استافوردشایر انگلستان، به بحث و بررسی موضوع عوامل موثر بر کارایی بانک‌ها و مقایسه کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار مبنا، در دانشگاه خاتم وابسته به بانک‌پاسارگاد پرداخت.

به گزارش «تعادل» در این مراسم سخنرانی که با حضور مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، اعضای هیات‌مدیره، اعضای هیات‌عامل، اعضای هیات‌علمی دانشگاه خاتم، اساتید این دانشگاه، جمعی از مدیران ستادی و رییس‌های شعبه‌های بانک‌پاسارگاد و گروهی از دانشجویان برگزار شد، دکتر ایرج هشی در خصوص کارایی در نظام بانکداری و عوامل موثر بر کارایی، بررسی آماری و بیان نتایج تحقیقی جامع در این خصوص و... ایراد سخنرانی کرد.

دکتر هشی در آغاز ضمن اشاره به اهمیت پرداختن به این موضوع گفت: نظام بانکی ارتباط مستقیم و دو طرفه‌یی با رشد اقتصادی دارد. در نتیجه افزایش کارایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی و رشد پایدار تاثیر دارد. وی ادامه داد: کشورهای مورد بحث در تحقیق انجام‌شده، زمان بسیار طولانی تحت نظامی بودند که در آن همه‌چیز در کنترل و اختیار دولت بود و نظام بازار، غیر از نظام بازار سیاه، کاملا محو شده ‌بود. به تدریج این نظام تغییر کرد و پس از 25سال، برخی از این کشورها آن‌قدر پیشرفته شدند که توانستند به اتحادیه اروپا بپیوندند. نظام مالی در این کشورها عمدتا بانک‌محور است. یعنی سایر بازارهای مالی در این کشورها یا وجود ندارد یا در سطح پایینی قرار دارند. در این مورد هم تحقیق مهم و قابل اتکایی وجود نداشت. وی افزود: در این کشورها پس از دوران گذار از اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی برنامه مبنا به اقتصاد بازار مبنا، قوانین و نهادهای مرتبط با این نظام ایجاد شد.

دکتر هشی در بخشی دیگر از سخنان خود به توضیح در خصوص مفاهیم کارایی پرداخت و تصریح کرد: تعابیر بسیار زیادی در مورد کارایی وجود دارد. به عنوان مثال اگر سازمانی 100درصد پتانسیل خود را تولید کند، کاملا کاراست. کارایی را می‌توان از جنبه‌های فنی، تخصیص داده‌ها و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه به راه‌های بررسی کارایی اشاره کرده و ادامه داد: در این مورد روش‌های ساده و سطحی و همچنین روش‌های پیشرفته‌تر و کامل‌تری وجود دارد. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند سود و نسبت‌های مالی بانک‌ها، از راه‌های بررسی میزان کارایی است. اما معیارهای خیلی دقیقی نیست. اما روش‌های کامل‌تری وجود دارد که به تحلیل سرحد کارایی معروف است و با استفاده از آمار و تحلیل‌های دقیق، میزان کارایی را می‌سنجند.

وی ادامه داد: در بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، محصول نهایی کاملا مشخص و ملموس است. اما در بانک‌ها، به روشنی معلوم نیست و بستگی به نوع نقشی دارد که برای بانک‌ها تعریف می‌کنیم. دو تعریف عمده از نقش بانک‌ها مطرح است. بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی و بانک‌ها به عنوان تولیدکنندگان خدمات بانکی. در صورت در نظر‌گرفتن نقش اول، داده‌ها یا عوامل تولید عبارتند از نیروی‌کار، سرمایه و سپرده‌ها و خروجی‌ها یا محصولات عبارتند از وام‌ها و سایر دارایی‌های درآمدساز. در صورت در نظر گرفتن نقش دوم، داده‌ها نیروی کار و سرمایه و خروجی‌ها سپرده‌ها و وام‌ها و سایر خدمات هستند.

دکتر هشی ضمن اشاره به روش‌های تخمین‌ کارایی خاطرنشان کرد: کارایی تنها به رشد محصولات و رشد داده‌ها، بستگی ندارد بلکه به برخی دیگر از عوامل نیز ربط دارد. این عوامل می‌توانند هم به تفاوت بین تک‌تک بانک‌ها (تعداد مشتریان، تعداد شعبه‌ها، درصد مالکیت خارجی و...) برگردد و هم می‌تواند به تفاوت در صنعت بانکداری (تعداد بانک‌ها، درجه تمرکز، درجه رقابت و...) بازگردد.

وی همچنین به عوامل موثر بر کارایی اشاره کرده و ادامه داد: عوامل محیطی مانند پیشرفت اقتصادی (محصول ناخالص ملی سرانه)، نرخ تورم، کیفیت نهادهای کشور (نظارتی و تنظیمی)، درجه رقابت در صنعت بانکداری و تراکم جمعیت (تعداد جمعیت در هر کشور) از عوامل موثر بر کارایی هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران