شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30150 | |

نرخ سود بانکی آخرین مرحله سیاست‌گذاری مالی است.

معاون سابق بانک مرکزی تاکید کرد که باید برای شرایط ویژه‌یی که به اذعان وزرا بر اقتصاد کشور حاکم شده است، بسته‌یی جامع و شفاف با محوریت تمامی ارکان سیاست‌گذاری مالی و به دور از تمرکز بر سود بانکی تدوین شود و با راهبری یک فرماندار اقتصادی به مرحله اجرا درآید. مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت نتوانسته درحوزه اقتصاد به‌طور منسجم عمل کند، به تصمیم دوباره برای کاهش سود بانکی اشاره کرد و گفت: این تصور وجود دارد که تمام معضلات اقتصادی ما با کاهش نرخ سود حل می‌شود که در واقعیت اینگونه نیست و وضع ناهمگون اقتصاد ایران فقط با تغییر نرخ سود بانکی متحول نخواهد شد. بنابراین چرا باید به این موضوع حساس شده و آن را تنها راه خروج از رکود بدانند؟ این درحالی است که اگر بسته سیاستی تدوین کرده و حوزه‌های دیگر اقتصاد فعال شود، می‌تواند جریان تازه‌یی ایجاد کند. معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از سیاست‌های پولی به عنوان آخرین سیاست تکمیل‌کننده سیاست‌های مالی محسوب می‌شود، ادامه داد: سیاست‌های بودجه‌یی، تعرفه‌یی و بازار سرمایه وقتی که تعریف و به اجرا درآمد، آنگاه سیاست‌های پولی می‌تواند نقاط ناهمگون این سیاست‌ها را پوشش دهد، به عبارتی دیگر سیاست‌های پولی آخرین مرحله و متعادل‌کننده برنامه‌های اقتصادی است. مستخدمین حسینی با بیان اینکه متاسفانه روند سیاست‌گذاری در اقتصاد ما برعکس و کم‌نظیر است، توضیح داد: ما در ابتدای سال سیاست‌های پولی را مورد بحث، تصویب و ابلاغ قرار می‌دهیم، اما درحاشیه آن سیاست‌های بودجه‌یی، تعرفه‌یی، واردات و تولید همچنان در ابهام باقی می‌ماند که این نشان می‌دهد دولت هنوز نتوانسته سیاست تعریف شده‌یی را برای اقتصاد کشور درنظر بگیرد. وی راهکار خروج از وضعیت فعلی را نیز مطرح کرد و ادامه داد: باید یک بسته سیاستی که در آن سیاست پولی، بازار سرمایه و مجموع هر دو بازار را پوشش دهد تدوین شود؛ سیاستی که در آن بانک‌ها دایما به اقتصاد پول تزریق نکنند، بلکه بازار سرمایه نیز در آن حضور داشته و بانک‌ها را همراهی کند. این کارشناس امور بانکی گفت: درحالی اقتصاد ما بانک محور است که باید به اقتصاد بازار سرمایه محور تبدیل شده و حتی نیازهای مالی دولت، پروژه‌های بخش خصوصی و طرح‌های مهم صنعتی و خدماتی از طریق این بازار تامین مالی شود، اما نه تنها در این رابطه حرکت جدی نداشته‌ایم بلکه فشار بر بانک‌ها برای افزایش تسهیلات‌دهی نیز بیش از گذشته شده است. وی بیان کرد: متاسفانه در مدت گذشته هیچ سیاست مشخصی برای بازار سرمایه اعلام نشده و معلوم نیست که قرار است در آن چه تحولی ایجاد شود. مشکلی که در بازار سرمایه ایجاد شده ناشی از سیاست‌ها و طرح‌های خود دولت بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران