شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29368 | |

«تعادل» عملکرد 5 ماهه صنعت بیمه را بررسی کرد

گروه بانک و بیمه|احسان شمشیری|

صنعت بیمه کشور در 5ماهه اول سال94 با 4570میلیارد تومان خسارت و 8102میلیارد تومان حق بیمه تولیدی، با نسبت خسارت 3/56درصدی مواجه شده است و رشته‌های اعتبار، درمان و بدنه اتومبیل با نسبت خسارتی بالاتر از متوسط کل صنعت بیمه مواجه شده‌اند.

به گزارش «تعادل»، پرداخت میزان خسارت 4570میلیارد تومانی به بیمه‌گذاران در مقایسه با 5ماهه اول سال قبل حدود 7/21درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 3/8درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 8102میلیارد تومان رسیده است که سهم بخش غیردولتی بیمه از این مقدار به 9/63درصد و سهم بیمه دولتی ایران 1/36درصد بوده است.

این گزارش می‌افزاید: نسبت خسارت بازار بیمه 3/56درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/6واحد افزایش نشان می‌دهد اما تعدادی از رشته‌های بیمه مانند بیمه اعتبار، بیمه درمان و بیمه بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از متوسط بازار بیمه داشته‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد که میزان خسارت‌های صنعت بیمه نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و در 5ماه اول، 56درصد حق بیمه‌ها صرف پرداخت خسارت شده است.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که با توجه به سهم 73درصدی دو رشته مهم شخص ثالث و مازاد و بیمه درمان از کل خسارت‌های صنعت بیمه و سهم 9/60درصدی این دو رشته از حق بیمه‌های تولیدی، مسوولان بیمه مرکزی و دولت باید راهکارهایی برای کاهش فاصله 1/12درصدی خسارت‌های این دو رشته از حق بیمه‌های آنها ارائه دهند تا صنعت بیمه از خطرات و نوسانات و چالش‌های احتمالی دور کنند.

براساس آمارهای منتشرشده توسط بیمه مرکزی، بیمه درمان با توجه به نسبت خسارت به حق بیمه تولید شده در این رشته وضعیت نامناسبی دارد و فشار بر شرکت‌های بیمه در این رشته به شکل فزاینده‌یی افزایش یافته و به خاطر پایین بودن حق بیمه درمان تکمیلی و همچنین بالا بودن تعرفه‌های درمان و جراحی و... تقریبا تمام حق بیمه‌های تولیدشده در این رشته مهم تبدیل به خسارت و هزینه شده است این نسبت در سال93 بالاتر از 100درصد بوده و شرکت‌های بیمه‌یی مجبور بوده‌اند که از درآمد سایر رشته‌ها و فعالیت‌های خود برای بیمه درمان هزینه کنند. در 5ماهه سال94 سهم بیمه درمان از حق بیمه‌های تولیدشده تنها حدود 9/21درصد بوده درحالی که سهم این رشته پرهزینه و پرخسارت از کل خسارت‌ها 7/34درصد بوده است.

براساس این گزارش، در رشته شخص ثالث نیز با وجود سهم 39درصدی از حق بیمه‌های تولیدی، خسارت زیادی داشته و 3/38درصد کل خسارت‌ها نیز به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته است. رشته بیمه بدنه اتومبیل نیز 9/5درصد از کل حق بیمه‌ها و 9/6درصد از کل خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است. در رشته بیمه زندگی نیز با وجود سهم 12درصدی این رشته مهم و عاقبت‌اندیش برای خانوارهای ایرانی از کل حق بیمه‌ها، سهم 6/6درصدی از کل خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است.

براین اساس رشته بیمه شخص ثالث و مازاد به عنوان بیمه اجباری، رتبه اول را در صنعت بیمه داشته و تقریبا 39درصد حق بیمه‌ها و 3/38درصد از خسارت‌ها به این رشته اجباری اختصاص دارد و نشان‌دهنده عدم گسترش فرهنگ بیمه و پرخسارت بودن این رشته بیمه‌یی درکشور است.

در رتبه دوم پرخسارت‌ها، بیمه درمان با سهم 7/34درصدی از خسارت‌های پرداختی و سهم حدود 9/21درصدی از حق بیمه‌های تولیدی

قرار دارد.

رتبه سوم نیز به بدنه اتومبیل اختصاص دارد که 9/6درصد از خسارت‌های پرداختی و 9/5درصد از حق بیمه‌های تولیدی را به خود اختصاص داده است و نشانگر عدم تجهیز خیابان‌ها و جاده‌ها به امکانات مناسب رانندگی و عدم فرهنگ مناسب راهنمایی و رانندگی درکشور است.

با توجه به سهم 74درصدی دو رشته مهم شخص ثالث و درمان از کل خسارت‌های صنعت بیمه و سهم حدود 61درصدی این دو رشته از حق بیمه‌های تولیدی، مسوولان دولتی و بیمه مرکزی باید راهکارهای مناسبی برای کاهش فاصله 13درصدی خسارت‌های این دو رشته ارائه دهند تا صنعت بیمه را از خطرات و نوسان‌ها و چالش‌های احتمالی دور کنند. شرکت‌های بیمه طی این مدت همچنین حدود 8102میلیارد تومان حق بیمه تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل3/8درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه به حدود 9/63درصد رسید و 1/36درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

براساس این گزارش، تنها 9 شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم هریک دارای سهم بالاتر از 3درصد در مجموع با 1/83درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 9/5درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از7/17میلیون فقره بود.


نسبت خسارت 3/56 درصدی

در 5ماهه اول سال 94، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 3/56درصد بوده است و در مقایسه با سال قبل 2/6واحد افزایش نشان ‌داد اما نسبت خسارت 6 شرکت بیمه نوین، سینا، ایران، ملت، میهن و دانا بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.

همچنین سه رشته‌ بیمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند وپس از رشته‌های نامبرده، نسبت خسارت رشته‌های شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و مسوولیت بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران