شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مانده سپرده‌های بانک مسکن از 9/382/312میلیارد ریال در پایان سال 92 به مبلغ 5/041/338میلیارد ریال در پایان مرداد سال جاری رسید که طی این مدت 2/8درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، سهم اشخاص حقیقی از کل سپرده‌ها 91درصد و سهم اشخاص حقوقی 9درصد است.

بیشترین افزایش در سپرده‌های بانک مسکن متعلق به حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز است به‌طوری که مانده این سپرده از مبلغ 425/94میلیارد ریال در پایان سال گذشته به 9/217/110میلیارد ریال رسید که معادل 7/16درصد رشد را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران