شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26761 | |


ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه ازسوی مقام معظم رهبری؛ فرصتی است تا اندیشمندان وکارشناسان بتوانند در رشته‌های مختلف نقطه‌نظرات خودرا برای جامع‌تر شدن این برنامه ارائه کنند. نکته مهم در این میان زمانبندی خاص است که این برنامه باید بر مبنای آن تدوین شودوهمین مهم بر ویژه بودن این برنامه افزوده است. گذشت بیش از 35سال از انقلاب اسلامی و اتمام 5 برنامه توسعه‌یی درکنارتجارب عظیمی از رویدادهای مختلف وهمه‌جانبه در کنار موفقیت دیپلماسی تعامل دولت دکتر روحانی با جامعه جهانی به ویژه کارآمدی و دستاورد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی دست به دست هم می‌دهد تا برنامه ششم توسعه کشور بدون آزمون وخطا وبا جامعیت هرچه تمام‌ترتدوین وتصویب بشود. باید یادآور شویم که در دوران شروع انقلاب صنعتی کشور ما درهیچ جای این انقلاب قرار نداشت و نتوانستیم در این چرخه مهم جایی برای خود باز کنیم و اگر امروز هم نتوانیم عصر ارتباطات را درک کنیم، مرتکب یک خطای استراتژیک فاحش غیر قابل بخشش شده‌ایم. اینکه چرا درمطلع این مقاله به عصر ارتباطات اشاره کردیم به این دلیل است که دیگر دوران انزوا از جغرافیای سیاسی جهان به‌سر آمده است ونمی توانیم و نباید «تافته جدا بافته» از جامعه جهانی باشیم. امروز جهان به مدد وسایل ارتباطی جدید از دهکده نیزکوچک‌تر شده است وهمین مهم باید برنامه‌ریزان وتصمیم‌سازان کشور را درمسیری قراردهد تا ازفرصت‌های ایجاد شده برای جبران برخی عقب‌ماندگی‌های تاریخی واجباری استفاده بهینه بیرند. اگر به‌دنبال رسیدن به رشد 8درصدی دراقتصاد کشور هستیم، نمی‌توانیم بدون دستیابی به الزامات آن به هدف مطلوب دست یابیم. دوران فترت ناشی از تحریم‌های ظالمانه تحمیلی باید آموزه‌های خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم برنامه‌هایمان رابا نگاه به افق 1404وبا توسل به سندچشم‌انداز به گونه‌یی طراحی وتدوین کنیم که درمیانه راه نیاز به افزودن الحاقات وتبصره‌های دیگر نباشد. به‌همین خاطرضروری است تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه؛ سندچشم‌انداز؛ سیاست‌های ابلاغی؛ تاکیدات ریاست محترم جمهوری وقوانین موضوعه کشور رامدنظر قرار دهند. برای اینکه ۱۰سال آینده تبدیل به قدرت اول منطقه شویم باید در برنامه ششم؛ رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا را هدف‌گذاری کنیم. بی‌گمان برای رسیدن به این رشد اقتصادی با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که برای گذار از آن نیاز به جهشی اساسی داریم. دراین میان تحول درسیستم بانکی ورساندن آن به سیستم ترازکشوری جوان وصاحب ثروت‌های خدادادی فراوان؛ بسیارضروری است. نظام بانکی ما باید با تغییر اساسی درقوانین اجراییش بتواند چالاک‌تر وفعال‌تر ازهمیشه وبا کاهش ریسک زیاد درعرصه اقتصاد به فعالیت بپردازد. نظام بانکی ما باید بتواند زمینه‌های رشد وتوسعه پایدار درتولید وتامین نیازهای کشور بانگاه صادرات محور را فراهم کند واین امر میسر نمی‌شود مگر با طراحی یک نظام برنامه‌یی حساب شده ودقیق، البته در این میان باید به نقش دولت و مجلس در رفع برخی از مشکلات بانک‌های تخصصی از جمله افزایش سرمایه و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر که امکان تصمیم‌گیری برای مدیران کارآمد را دچار چالش کرده است، اشاره کرد. گفتنی در این خصوص زیاد است که به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. اما در کلام آخر باید گفت دقت ونگاه همه‌جانبه درتدوین برنامه ششم توسعه یک ضرورت است مانند نیاز به اکسیژن برای زنده ماندن ضرورتی که قطعا دولت تدبیر و امید با فرآیند تدبیر آن را انجام خواهد داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران