شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24536 | |


داود شریعت‌زاده روزنامه‌نگار

بانک‌های توسعه‌یی بانک‌های دولتی هستند و منابع‌شان ازسوی دولت تعیین می‌شود، نقش و فعالیت‌های این نوع بانک‌ها را می‌توان در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی تبیین کرد آنچنانکه می‌توان گفت بانک‌های توسعه‌یی در مسیر کمک به حل مشکلات توسعه اقتصادی کشور و رفع تنگناهای موجود رسالت مهمی برعهد ه دارند، به‌طوری که تنها 16درصد از کل سپرده‌های بانکی دراختیار این نوع بانک‌هاست ولی بیش از 34درصد تسهیلات توسط این بانک‌ها به واحدهای اقتصادی ارایه شده است.

از وجوه تمایز بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی با دیگر بانک‌ها می‌توان به نرخ سود قانونی کمتر، اعطای سقف تسهیلات ممکن، تعیین سقف و نرخ تسهیلات در بخش‌های تخصصی و ابزارهای خاص تجهیز و تخصیص منابع اشاره کرد. از آنجایی که بی‌شک یکی از راه‌های عملی برای تقویت تولید و صنعت کشور، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بهبود شرایط جهت تولیدکنندگان و صنعتگران است و نقش بانک و موسسات مالی در تحقق این اهداف بسیار پررنگ دیده می‌شود و غیرقابل‌انکار است بنابراین باید اذعان داشت تقویت تولید و صنعت کشور ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجب رونق و رشد اقتصادی و درنهایت رفاه و آسایش عمومی جامعه خواهد شد. در این راستا بانک‌های تخصصی‌- توسعه‌یی به‌دلیل ماهیت و رسالتی که برعهده دارند بیش از منافع شخصی دغدغه‌شان حمایت از بخش‌های توسعه‌یی و فعالیت‌های اقتصادی کشور است و وقوع این مهم نیازمند تقویت توان مالی و اعتباری است تا بتوانند به‌موقع و به‌طور صحیح نیازهای بنگاه‌های اقتصادی را تحت حمایت قرار دهند. حال باتوجه به لزوم بیشتر شدن آهنگ شتاب پروژه‌ها نکته حائزاهمیت تقویت بنیه بانک‌های توسعه‌یی و قرار گرفتن این مهم در صدر اولویت‌های دست‌اندرکاران اجرایی و قانون‌گذاری است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران