شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2056 | |

هیات دولت طی مصوبه‌یی مبلغ تضمین سپرده‌های بانک‌های ورشکسته را به بیش از دو برابر افزایش داد.

به گزارش فارس، هیات دولت طی مصوبه‌یی مبلغ تضمین سپرده‌های بانک‌های ورشکسته را به بیش از دو برابر افزایش داد. براین اساس هیات وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 104420/93 مورخ 18/4/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد: مبلغ مندرج دربند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور از 200 میلیون (200.000.000) ریـال به مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) ریال افزایش می‌یابد.

طبق ماده 41 قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود اما این مبالغ بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نبودند به همین سبب بانک مرکزی در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق‌های سپرده‌ را تدوین کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران