شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20109 | |

هشدار همتی نسبت به بروز مشکل جدی در بورس و بانک‌ها

گروه بانک و بیمه

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تاکید بر لزوم تجدید نظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک‌سال گفت: بانک‌های بزرگ در جلسه‌یی مشترک درباره نرخ سپرده‌های سه تا ۹ ماه توافق کردند.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: مدیران بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14؛ 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند.

وی افزود: در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌یی زیر 3 ماه نیز بیشتر از 10 درصد سود پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ 20درصدی سود سپرده‌های یک‌ساله و واگذاری تعیین نرخ‌های زیر یک‌سال به بانک‌ها گفت: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک‌سال نرخ سود 19 و نیم درصدی و 19 و 75 صدم درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع‌بندی

برسیم. همتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برخی بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خود سود 19 و 75صدم درصدی تعیین کرده‌اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 19 و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به‌شدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ 24درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی برای سپرده‌های یک‌ساله تصویب کرد، پیشنهادشورای هماهنگی بانک‌ها بود و درباره سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.

همتی تاکید کرد: هدف از تعدیل نرخ‌های سود این بود که به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون 24درصد شده است و اینکه چاره نداشتیم نرخ سود سپرده‌ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم، کاهش یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: درپیشنهاد اولیه‌یی که بانک‌ها به شورای پول و اعتبار ارایه کردند نرخ سپرده‌های زیر 3 ماه 10درصد در نظر گرفته شد، زیرا این سپرده‌ها پول‌هایی است که به دلیل گردش مالی واحدها، شرکت‌ها و افراد برای امور مختلف، کم و زیاد می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران