شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16374 | |

افزایش نرخ دلار و سکه در دی93

گروه بانک و بیمه احسان شمشیری

بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی در دی93 و تحولات مربوط به شاخص‌های قیمت و تورم، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری، آمار فروش و واخواست سفته و برات در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام‌بهار آزادی و متوسط قیمت فروش یک‌دلار امریکا و یک‌یورو را اعلام کرد. به گزارش «تعادل»، در انتشار شاخص‌های ماهانه اقتصادی دی93، آمار مبادله و برگشتی چک و اسناد بانکی منتشر نشده است و بانک مرکزی، علت عدم انتشار آمار مبادله اسناد و چک برگشتی را اجرای طرح چکاوک در بانک‌های کشور و عدم دسترسی و امکان تهیه این آمار عنوان کرده است.

در آذر سال93، آمارهای ماهانه نشان می‌داد که تعداد چک‌های برگشتی به‌شدت رشد کرده و به بیش از 546هزار چک برگشتی در آذر رسیده و نسبت چک و اسناد برگشتی به مبادله‌شده نیز از نظر تعداد به بیش از 13درصد و از نظر مبلغ به بیش از 7درصد رسیده است.

احتمالا از ماه‌های آینده و اجرای طرح چکاوک، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی کاهش یابد و با نظارت بیشتر بانک مرکزی و بانک‌های کشور و بهبود عملکرد مبادله اسناد و چک و کاهش نسبت برگشتی‌ها مواجه شویم.


قیمت فروش دلار و یورو در بازار آزاد

در دی ماه 1393 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 35194ریال و 42356ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب 9/3درصد و 5/0درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 3/18درصد و 2/4درصد افزایش نشان می‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 32510ریال و 42637ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار امریکا 9/0درصد افزایش و یورو 8/0درصد کاهش داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1393 به عدد 3/212 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 3/0درصد و 7/15درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دی ماه 1393 به عدد 2/209 رسید که نسبت به ماه قبل ثابت و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7/12درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در دی ماه 1393 به عدد 0/274 رسید که در مقایسه با ماه قبل 4/1درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0/6درصد افزایش داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران در دی ماه 1393 به عدد 3/199 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 1/0درصد و 5/15درصد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در10 ماهه اول سال 1393 به عدد 8/200 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 4/15درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 10 ماهه اول سال 1393 به عدد 7/203 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/15درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 0/275 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 1/0درصد کاهش داشته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 4/189 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد.


شاخص دستمزد کارگران

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دی ماه 1393 به عدد 4/228 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 8/0درصد و 1/18درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 6/211 و 3/230 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 2/0درصد و 3/0درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 8/14درصد و 2/15درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 8/216 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 4/20درصد افزایش نشان می‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 3/203 و 4/223 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 0/19درصد و 5/18درصد افزایش داشته است.


سهام معامله شده

در دی ماه 1393 بالغ بر 9/12 میلیارد سهم به ارزش 7/30هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 7/211 و 6/162 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 1/22درصد و 8/26درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 8/39درصد و 9/63درصد کاهش داشته است. در 10ماهه اول سال 1393 بالغ بر 2/134میلیارد سهم به ارزش 6/475هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 0/220 و 0/252 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 1/18درصد و 6/42درصد کاهش نشان می‌دهد.


متوسط قیمت فروش سکه بهار آزادی در بازار آزاد

در دی ماه 1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9950528ریال و با طرح جدید به 9967768ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 8/3درصد و 9/3درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 4/14درصد و 3/14درصد افزایش نشان می‌دهد.

در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 9578018ریال و با طرح جدید 9597255ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به‌ترتیب 5/10درصد و 7/11درصد کاهش یافته است.


سفته و برات واخواست شده

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه 1393 بالغ بر 8/0هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 8/155میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 8/54 و 3/44 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3/28درصد و 1/75درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1392 از نظر تعداد 1/39درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 1/20درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دی ماه 1393 به عدد 0/81 رسید. عدد شاخص مذکور در دی ماه 1392 معادل 0/41 بوده است. در 10ماهه اول سال 1393 حدود 5/15هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 0/2818میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 0/101 و 2/80 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 1/11درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 5/15درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 2/76رسید. عدد شاخص مذکور در 10ماهه اول سال 1392 معادل 2/103 بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران