شماره امروز: ۵۴۷

| | |

درحالی تنها سه هفته تا پایان سال‌جاری باقی مانده که هنوز شورای پول و اعتبار، تصمیمی برای وام ۶۰میلیون تومانی خرید مسکن اتخاذ نکرده است.

به گزارش مهر، تنها سه هفته تا پایان سال‌جاری زمان باقی مانده است و بانک مرکزی هنوز تصمیم قطعی برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن نگرفته، این درحالی است که پس از تصمیم بانک مرکزی، این طرح برای تصویب نهایی باید به شورای پول و اعتبار هم برود و مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس به‌نظر نمی‌رسد که افزایش مبلغ وام خرید مسکن در روزهای پایانی سال۹۳ چهره نهایی و اجرایی به خود بگیرد و به احتمال زیاد این طرح برای تصویب و اجرا به سال۹۴ موکول خواهد شد و بالاخره اخبار خوشی برای کسانی که خانه ندارند، شنیده خواهد شد. بانک مرکزی پیش از این هم طرح‌هایی برای افزایش وام خرید مسکن را مورد بررسی قرار داده بود اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده و نگرانی از افزایش قیمت مسکن، همواره طرح‌های افزایش مبلغ وام خرید را مسکوت نگه داشته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران