شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12704 | |

برای ارتقای ضریب امنیت در عملیات انتقال وجه با استفاده از سامانه‌های نوین بانکی، به کاربران این سامانه‌ها در بانک سینا رمز ویژه انتقال وجه ارایه می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک سینا برای ارتقای ضریب امنیت در عملیات انتقال وجه با استفاده از سامانه‌های نوین بانکی، به کاربران این سامانه‌ها در بانک سینا رمز ویژه انتقال وجه ارایه می‌شود.

برای امنیت بیشتر کاربران در عملیات انتقال وجه با استفاده از سامانه‌های نوین بانکی، سرویس رمز انتقال وجه در سامانه‌های اینترنت‌بانک، اینترنت‌بانک همراه، سیناسل و همبانک سینا راه‌اندازی و قابل بهره‌برداری شده است. با این خدمت جدید، مشتریان می‌توانند انواع انتقال وجه بانکی شامل انتقال وجه عادی، دسته‌یی، مستمر، ساتنا، پایا عادی، پایا دسته‌یی و پایا مستمر را در سامانه‌های یاد‌شده با استفاده از رمز مختص انتقال وجه به انجام برسانند. این رمز در کنار رمز ورود به سیستم‌های نوین به کاربران بانک سینا ارایه می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران