شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1131 | |

قدردانی از بانک اقتصادنوین در نخستین کنفرانس بررسی راه‌های ارتقای سلامت مالی و اداری تندیس و لوح سپاس نخستین کنفرانس علمی «بررسی راه‌های ارتقای سلامت مالی و اداری» به مدیرعامل بانک اقتصادنوین اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین نخستین کنفرانس علمی «بررسی راه‌های ارتقای سلامت مالی و اداری» با حمایت نهادهای مالی و نظارتی ذی ربط با حضور سیدحسین وهابی مدیر بازرسی بانک اقتصادنوین برگزار شد. در این کنفرانس ضمن تشریح و بیان تعاریف، تقسیم‌بندی، عوامل موثر بر ایجاد فساد و ذکر مصادیق آنها و با تاکید بر پیامدهای فردی و سازمانی فساد، تاثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، استقرار نظام‌های نظارتی و کنترلی موثر و تقویت عوامل فرهنگی مبارزه با فساد توسط سخنرانان تبیین شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران