شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11115 | |

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد ۱۲درصدی مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۱۴ خبر داد و کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها را در پایان نیمه نخست ۲۰۱۴ بیش از ۱۹میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان نیمه نخست ۲۰۱۴ با ۳میلیارد دلار افزایش نسبت به پایان سال ۲۰۱۳ مواجه شده است.

میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر 16.049 میلیارد دلار اعلام شده بود که این رقم ۶ ماه بعد یعنی در پایان ژوئن ۲۰۱۴ به 19.049میلیارد دلار افزایش یافته است. سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان سال ۲۰۱۱ به14.352میلیارد دلار و در پایان سال ۲۰۱۲ نیز به16.529میلیارد دلار رسیده بود. اختلاف میان سپرده‌ها و تعهدات ایران در برابر ۴۴ بانک بررسی شده در این گزارش در پایان نیمه نخست ۲۰۱۴ به 14.005 میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش، تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۱۴ با ۴۴۶میلیون دلار کاهش نسبت به پایان سال ۲۰۱۳ مواجه شده است. تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر5.49 میلیارد دلار بود که در پایان ژوئن ۲۰۱۴ این رقم به 5.044 میلیارد دلار رسیده است. تعهدات ایران نزد بانک‌های خارجی در دسامبر ۲۰۱۱ بالغ بر 10.747میلیارد دلار و در دسامبر ۲۰۱۲ نیز 7.133میلیارد دلار بوده است. حجم کل مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۱۴ با رشد ۱۲درصدی نسبت به پایان ۲۰۱۳ مواجه شده و به 24.093 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر 21.539میلیارد دلار گزارش شده بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران