شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9890 | |

فارس رییس مرکز تحقیقات علوم تغذیه تبریز گفت: استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی باعث بروز سرطان معده می‌شود که می‌توان با استفاده منطقی این نوع کودها در محصولات کشاورزی تا حدودی از شیوع این نوع بیماری‌ها جلوگیری کرد. علیرضا استادرحیمی گفت: کود‌های شیمیایی انواع مختلف دارد که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک نوع آن کودهایی است که در مواد غذایی مصرف می‌شود. وی افزود: کود‌‌های حاوی روی، کلسیم و آهن برای غنی‌سازی خاک استفاده می‌شود که معمولا مضر نیست. رییس مرکز تحقیقات علوم تغذیه تصریح کرد: گروه دیگر کودها «ازته و نیترات» است که با استفاده نا بجا در جهت افزایش بهره‌وری زمین موجب می‌شود که مقدار زیاد این مواد در محصولات کشاورزی، بافت طبیعی مواد غذایی را به‌هم بریزد درنتیجه باعث افزایش تشکیل نیتروزامین که ماده‌یی سرطان‌زاست می‌شود. وی بروز سرطان معده را از شایع‌ترین عامل مصرف کودهای شیمیایی برشمرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران