شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8227 | |

ایسنا| رییس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باتوجه به شعارهای رییس‌جمهوری و اقدامات مناسبی که انجام شد وضعیت تجارت جهانی ایران تاحدودی بهبود پیدا کرد. محمدرضا سبزعلیپور اظهار کرد: بحث از تجارت جهانی آن هم در زمانی که ایران درگیر مسایل مربوط به سیاست خارجی و هسته‌یی است، چندان موضوع جدی نیست چراکه تا زمانی که این مشکلات سیاسی و بین‌المللی حل نشود بستر برای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه تجارت جهانی فراهم نمی‌شود. وی افزود: در زمان دولت گذشته وضعیت مناسبی بر تجارت جهانی ایران حاکم نبود و انتقادهای بسیاری به عملکرد اقتصادی وارد بود اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باتوجه به شعارهای رییس‌جمهوری و اقدامات مناسبی که انجام شد وضعیت تجارت جهانی ایران تاحدودی بهبود پیدا کرد اما این بهبودی بیشتر به‌دلیل وجود مدیرانی با اعتبار، تغییر فضای روانی جامعه و تغییر نگرش‌های جهانی به دولتی بوده که شعارش برقراری تعامل و ارتباط با جهان است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران