شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7284 | |

رییس صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان آنکه واحدهای صنعتی برای راه‌اندازی و تکمیل فعالیت‌های صادراتی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند، گفت: درحالی که اکنون تنها 10درصد صادرات کشور تامین مالی می‌شود اما این رقم در دنیا بیش از 60درصد است. طاهر شه‌حامد تصریح کرد: این میزان تامین مالی صادرات متاسفانه با بیش از نرخ 26درصد صورت می‌گیرد که این موضوع کار را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما با هدف رقابت در بازار جهانی سخت و دشوار می‌کند. وی با بیان اینکه نتوانستیم شرایط را فراهم کنیم تا منابع کافی با شرایط مناسب در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، افزود: صندوق ضمانت صادرات ابزارهای مختلفی را پیش‌بینی کرده که صادرکنندگان را قبل از حمل کالاهای خود مورد حمایت قرار می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران