شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3254 | |

مسعود دانشمند

عضو اتاق بازرگانی ایران

مهم‌ترین انتظار یا توقعی که از نایب رییس اول انتخابی اتاق بازرگانی می‌توان داشت، افزایش شفافیت فضای عملکردی اتاق بازرگانی است. در حال حاضر شفافیت چندانی در عملکرد هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران دیده نمی‌شود و در نتیجه آن اعتماد لازم در میان اعضا نسبت به آنها شکل نگرفته است.

از طرف دیگر تحرک شایسته نیز در رفتار هیات رییسه اتاق بازرگانی دیده نشده. در حقیقت در حال حاضر هیات رییسه اتاق بازرگانی که وظیفه اجرای مصوبات هیات نمایندگان را دارد، به‌طور مستقل و جدا از هیات نمایندگان فعالیت می‌کند. به‌عبارت دیگر، ارتباط منطقی بین رفتارهای این دو گروه وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که بین اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از یک سو، و بین اعضای اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان از سوی دیگر، شکاف و گسستی وجود دارد که یکی از وظایف اصلی نایب رییس اول باید کاهش این شکاف و گسست با استفاده از سازوکاری منطقی باشد.

از آن سو، احتمال تاثیرگذاری این انتخابات بر انتخابات سراسری اسفند ماه نیز بسیار اندک است. چراکه هسته مرکزی انتخابات متشکل از 5 عضو هستند که توسط رییس اتاق ایران تعیین می‌شوند و همراه با یک عضو دیگر از طرف دولت، 6 نفری خواهند بود که نایب رییس اول، تاثیری در آنها نمی‌تواند داشته باشد. مگر اینکه نایب رییس انتخابی، همگرایی بین این افراد را افزایش دهد؛ در حال حاضر اعضای اتاق به چندین گروه مختلف انشعاب شده‌اند که هر یک مسیر خود را می‌روند. نایب رییس انتخابی می‌تواند کفه را به‌سمت هر یک از این گروه‌ها سنگین‌تر کند. اما درصورتی که براساس شنیده‌ها رییس کل گمرک نامزد و منتخب اعضا به‌عنوان نایب رییس اول اتاق باشد، ‌با توجه به نوع تفکر و نگاهی که از وی سراغ دارم، خود را چندان درگیر این جناح‌بندی‌ها نمی‌کند و شخصیت مستقلی را نشان خواهد داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران