شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29024 | |

ایلنا| تفاهمنامه‌یی برای آماده‌سازی نیروی انسانی برای ورود به جامعه صنفی و همچنین ارتقای مهارت‌های ضمن کار شاغلان اصناف این تفاهمنامه بین اتاق اصناف ایران و سازمان ‌آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امضا شد. بر اساس این تفاهمنامه اولویت بر دوره‌های آموزشی رایگان برنامه‌ریزی شده و در مراکز دولتی سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای متقاضیان اتحادیه‌ها و صنوف (معرفی ازسوی اتاق‌های اصناف) ارزشیابی و سنجش مهارت متقاضیان، اعطای مجوز تاسیس مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی برای واحدهای صنفی اتحادیه‌ها و استفاده از متخصصان صلاحیت‌دار معرفی شده از سوی اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها به عنوان مربی دوره‌های آموزشی بخشی از تعهدات سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای است. بخشی از تعهدات اتاق اصناف نیز شامل مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی از طریق امکانات اتحادیه‌ها و صنوف، شناسایی و معرفی زبدگان و متخصصان اتحادیه‌ها و صنوف برای عضویت در کمیته‌های تخصصی تدوین یا بازنگری استانداردهای مورد نیازجامعه صنفی به سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران