شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29017 | |

اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را به دولت برای خروج از رکود و تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اعلام کرد. بنابراین گزارش 10 پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای خروج از رکود شامل موارد زیر است:

1- واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی

2- حل مسائل و مشکلات دسترسی به تامین منابع مالی بنگاه‌ها

3- ایجاد فضای مناسب صادراتی برای تولیدکنندگان

4- ایجاد زمینه‌یی برای جذب منابع سرمایه‌گذاران خارجی در راستای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و انتقال تکنولوژی

5- اصلاح ساختار مالیاتی در دو سال پیش‌رو

6- مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات

7- ایجاد بانکداری صنایع خرد، کوچک، متوسط

8- تعریف پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز کشور

9- تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر اقتصادی

10- دادن اختیارات به استانداران برای تعریف پروژه‌های خاص و استان‌های مربوطه و جلوگیری از تمرکز در مرکز.

اتاق ایران همچنین 10 پیشنهاد به دولت برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی ارائه داد که شامل موارد زیر است:

1- افزایش سرمایه بانک‌ها

2- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

3- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های توسعه‌یی

4- کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی مشروط به تعقیب انداختن تراز مبالغ آزادشده با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تزریق تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی و خصوصی

5- فراهم آوردن شرایط تامین فاینانس‌های خارجی با تضمین بانک مرکزی

6- کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های کوچک و خرد جامعه

7- تقویت بازار سرمایه‌ برای تامین سرمایه‌های در گردش واحدهای تولیدی بزرگ

8- اعطای مجوز انتشار در فروش اوراق بدهی

9- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق

10- فعال‌سازی قرارداد به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران