شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25649 | |


در منازعه پیش آمده بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، صنف لوازم خانگی یکی از اتحادیه‌های معترض است که حرف‌های بسیاری در زمینه گرفتن مالیات دارد. هر ساله توافقی که میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اصناف بسته می‌شود، یک قرارداد ترکمانچای است، با این حال این سازمان به همین مقدار راضی نیست و بعد از دریافت پیش‌قسط و مابقی مالیات، زیر توافق می‌زند و به بهانه‌های واهی مانند نداشتن کد ملی و... دوباره مالیات اضافی به اصناف تحمیل می‌کند.

به عنوان نمونه در مناظره آقای وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی و آقای فاضلی رییس اتاق اصناف، آقای وکیلی اعلام کرد متوسط فروش اصناف 19درصد است، اما با این مالیاتی که برای اصناف بریده‌اند، این متوسط باید 40درصد باشد. به‌طور قطع می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی روی هوا مالیات تعیین می‌کند. در صنف لوازم خانگی بین 300 تا 1300درصد مالیات ما افزایش داده شده است، این درحالی است که تولید و به تبع آن خرید و فروش در رکود به‌سرمی‌برد و معلوم نیست سازمان امور مالیاتی براساس چه مستنداتی مالیات تعیین می‌کند. این سازمان در اکثر موارد اظهارنامه‌های ما را قبول ندارد و کار خود را انجام می‌دهد.

این نکته را باید نیز گفت، در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی با اقدامات یکجانبه و بدون تدبیر خود باعث شده، اصناف روبه‌روی دولت قرار بگیرند و نسبت به دولت تدبیر و امید نیز دلسرد شوند.

باید گفت که مسوولان بالاتر از رییس سازمان امور مالیاتی باید دست به کار شده و این قائله را ختم کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران