شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20116 | |

3 ساعت شور و رایزنی برای اصلاح نخستین آیین‌نامه

نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق تهران برای بررسی آیین‌نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران پس از سه ساعت بحث و تبادل‌نظر اعضا به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این آیین‌نامه پیشنهادی شامل 26ماده است که 11موضوع را در برمی‌گیرد و براساس آن مسایلی ازجمله تشکیل کمیسیون، مدت زمان آن، نحوه تشکیل جلسات، گردش کار و وظایف هیات رییسه کمیسیون‌ها را به طور مشخص بیان می‌کند. در نشست صبح دیروز که با حضور حداکثری نمایندگان بخش‌خصوصی و دولت تشکیل شد، بحث و اظهارنظر روی تمامی مواد این آیین‌نامه و تبصره‌های گنجانده شده در آن صورت گرفت و نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران پیشنهادهای اصلاحی و بعضا حذف برخی مواد آیین‌‌نامه را متذکر شدند.

در ساختار جدید کمیسیون‌ها، تعداد 8 کمیسیون تخصصی برای دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد شده است. کمیسیون‌های پیشنهادی شامل«کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان»، «توسعه تجارت»، «سلامت و اموراجتماعی»، «سرمایه‌گذاری، بورس، بانک و بیمه»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «انرژی» و «حمل‌و‌نقل و گردشگری» است. این تعداد کمیسیون و نیز نامگذاری هر یک از آنها، نتیجه جمع‌بندی پیشنهادهایی است که از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به هیات رییسه و دبیرخانه کمیسیون‌ها رسیده است. شور و بررسی اعضای هیات نمایندگان روی آیین‌نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون‌های اتاق تهران و اسامی آنها نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و پس از آنکه نظرات و پیشنهادهای اعضا از سوی هیات‌رییسه مکتوب شد، رأی‌گیری درخصوص تعداد کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران در دوره هشتم به عمل آمد و اکثریت اعضای هیات نمایندگان به تشکیل حداکثر 10کمیسیون تخصصی در اتاق تهران رأی دادند. این درحالی است که به اعتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان، جای برخی کمیسیون‌ها برای تشکیل در دوره هشتم خالی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران