شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 147 | |

مهر مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان اینکه دولت مدیریت جوجه‌ریزی را به این اتحادیه واگذار کرده است، گفت: از این پس ما به سمت و سویی حرکت می‌کنیم که جوجه براساس سفارش، نیاز و هدف‌گذاری‌های انجام شده، تولید شود. هدایت اصغری با بیان اینکه اگر از صادرات حمایت نشود و به آن مشوق تعلق نگیرد، صادرات تخم‌مرغ کشور در حد 40 تا 50 هزار تن باقی می‌ماند، افزود: اما برنامه‌یی که اتحادیه میهن دنبال می‌کند، این است که با کمک و حمایت از این امر حجم آن را توسعه بخشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران