شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1139 | |

وزیر اسبق کشاورزی:

وزیر اسبق کشاورزی گفت: کشاورزی ایران با ادامه‌ این وضعیت و فشار بر منابع پایه، نفس‌های آخر خود را می‌کشد. عیسی کلانتری اظهار کرد: همان‌گونه که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که کشاورزی ایران در مسیر 40 سال پیش اروپا قرار دارد، وضعیت امروز کشاورزی در کشور اصلا خوب نیست و با ادامه‌ این شرایط و فشار آوردن بر منابع پایه، می‌توان گفت کشاورزی ایران نفس‌های آخر خود را می‌کشد. وی افزود: نمی‌توان این حجم زیاد از آب را برداشت کرد و به کشاورزی با این سبک ادامه داد چراکه نه تنها منابع آبی رو به پایان است بلکه دیگر زمین‌های کشور نیز تحمل این همه کشاورزی را ندارند. دبیرکل خانه کشاورز تاکید کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی باید 35 تا 40‌درصد کاهش یابد و پس از آن باید بررسی شود که در ادامه چگونه برنامه‌ریزی کنیم تا از سهم باقی‌مانده بیشترین بهره‌وری را از آن کشاورزی کنیم.

کلانتری گفت: مساله‌ مهم در حال حاضر نجات آب و منابع آبی کشور است و در مرحله‌ بعد، کشاورزی از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین باید سهم 90‌درصدی بخش کشاورزی از برداشت آب را کاهش داد. وی اعلام کرد: می‌توان با کاهش مصرف آب، کاهش سطح زیرکشت، بهره‌وری و تولید را در بخش کشاورزی افزایش داد اما رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری و تغییر نگرش در بهره‌برداران دارد چراکه با 4.5‌میلیون بهره‌بردار دیگر جایی برای افزایش بهره‌وری وجود ندارد.

دبیرکل خانه کشاورز اظهار کرد: عمده بهره‌برداران و کشاورزان بدون سرمایه، کم‌سواد و به‌صورت سنتی تولید در بخش کشاورزی را انجام می‌دهند که باید سیاست‌ها و نگرش‌های بهره‌وری تغییر پیدا کند تا انتظار افزایش عملکرد تولید محصولات کشاورزی در واحد‌ سطح را داشت.

کلانتری افزود: بهره‌وری آب در بخش کشاورزی پایین است و براساس آمار رسمی دولت بیش از 90‌درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و مابقی آن در بخش‌هایی مانند بهداشت، صنعت، شرب و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین برای نجات آب کشور باید ابتدا به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی فکر کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران