شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11128 | |

ایسنا رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکل ریشه‌یی در بودجه‌نویسی داریم که به ساختار دولت برمی‌گردد و نظام و بینش دولت باید متناسب با شرایط موجود و واقعیت‌های کشور تغییر کند و تا زمانی که این امر اتفاق نیفتد، اوضاع همین خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: بحث جدی در ساختار بودجه داریم که این موضوع به شرح وظایف دولت برمی‌گردد و در ابتدا باید وظایف دولت را تعریف کرد و براساس آن ببینیم چه بودجه‌یی باید تنظیم شود اما چنانچه شرح وظایف دولت همان دولت دخالت‌کننده است باید بودجه بزرگی برای آن تنظیم کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران