شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نویسنده عرب:


این گناه ایران نیست که اعراب وارد گردابی از جنگ‌های داخلی شده‌اند. سایت خبری التغییر یمن نوشت: اینکه برخی‌ها تصور کنند یا از روی لجبازی سعی کنند ایران را مقصر همه مشکلات، مصایب، خفت‌ها و شکست‌های عرب‌ها بدانند، درست نیست.

به گزارش ایسنا، «عبده‌البحش»، نویسنده عرب در مطلبی آورده است: این عیب است که انسان شکستش را برگردن دیگران بیندازد به‌ویژه اینکه مساله مربوط به سرنوشت امتی باشد که نزدیک به میلیون‌ها نفر جمعیت دارد و از توان اقتصادی متنوع و 10برابری نسبت به ایران اسلامی برخوردار است. متاسفانه اعراب در درجه اول، خودشان دشمن خودشان هستند و شواهد تاریخی صحت این مساله را تایید می‌کند. باید نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ معاصر عرب داشته باشیم و به جای فرار از واقعیت ننگین عرب و ایجاد بهانه و توجیه علیه دیگران، و اینکه آنها (ایرانی‌ها) را مسوول مصایب‌مان که خودمان با سوء‌اعمال‌مان ایجاد کردیم، قرار دهیم، ببینیم مشکل از کجاست. عرب‌ها آن‌طور که وقایع تاریخ معاصرشان ثابت می‌کند، 22 دولت عربی هستند که برخی از آنها چه به لحاظ مساحت و چه به لحاظ جمعیت، صلاحیت اینکه یک استان باشند را ندارند. این دولت‌های عربی به جای همکاری و در کنار هم بودن برای ساختن امنیت و اقتصادشان - همانند کشورهای اروپایی و ایالت‌های امریکا - جدای از یکدیگرند. به نظر می‌رسد هدف از این نوشته‌ها و طرح‌ها و مطالبی که ایران را مسوول شکست عرب‌ها می‌دانند، به نوعی تقویت اندیشه درگیری عربی و ایرانی و آماده‌سازی افکار عمومی عربی برای پذیرش این مطلب است که ایران دشمن واقعی آنهاست یا اینکه تنها دشمن آنها در این جهان، ایران است ولاغیر. این طرح‌ها به نظر من همانند سمی است که با عسل پوشانده شده است چراکه بزرگ‌ترین جنایتی که امروز در جهان اتفاق می‌افتد، همان جنگ اندیشه‌هاست که خطر آن در دور کردن ذهن‌ها از واقعیات و مشغول کردن آنها به توهمات است که موجب می‌شود مشکل همچنان باقی بماند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران