شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9601 | |

براساس مصوبه دیروز مجلس

مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد اقدامات لازم برای درمان فوری مصدومان سوانح رانندگی را به‌عمل آورده و برای تامین بخشی از منابع لازم معادل 10درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز شود.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در تمام واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به‌عمل آورد. همچنین برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور براساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر برمبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد.

براساس این گزارش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر 6ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حکم اجرای این ماده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران