شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس نظرسنجی به عمل آمده از میان 1250 استاد و مدرس دانشگاه که در مرتبه استادی، دانشیاری و استادیاری قرار دارند، نشان می‌دهد که 84درصد پاسخگویان، دانش‌آشتیانی را برای وزارت دارای صلاحیت می‌دانند.

نزدیک به 80 درصد استادان گفته‌اند که برکناری وزیر سابق علوم به زیان دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور بوده یا نفعی نداشته‌ است و تنها 11درصد از اساتید با این برکناری موافق هستند.

حدود 80 درصد از اعضای هیات علمی شرکت‌کننده در این نظرسنجی اظهارکرده‌اند که عملکرد مجلس شورای اسلامی در قضیه رای عدم اعتماد به دکتر نیلی‌احمدآبادی (گزینه پیشنهادی قبلی) بسیار ضعیف یا ضعیف بوده است. در مقابل حدود 13درصد نیز عملکرد مجلس در این باره را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از 88 درصد از اساتید پاسخگو اظهارکردند که گزینه پیشنهادی وزارت علوم درصورت انتخاب، توانایی اجرای برنامه‌هایی را که رییس‌جمهور در انتخابات وعده داده بود، دارد. همچنین نزدیک به 90درصد آنان صلاحیت علمی و دانشگاهی دکتر دانش‌آشتیانی را برای تصدی‌گری وزارت علوم تایید کرده‌اند. همچنین اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور صلاحیت سیاسی و صلاحیت مدیریتی دکتر دانش‌آشتیانی را به ترتیب با 85 و 87 درصد کاملا یا نسبتا مناسب ارزیابی کرده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران