شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 12 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه را مکلف کردند شعب ویژه‌یی را برای تسریع در رسیدگی به جرایم این طرح راه‌اندازی کنند. بر اساس رای نمایندگان، قوه قضاییه مکلف است برای تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه‌یی را اختصاص داده و نسبت به معاضدت قضایی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران