شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6415 | |

نمایندگان مجلس مصوب کردند هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند. نمایندگان هنگام بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصل ماده 6 آن موافقت کردند که براساس آن هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران