شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشاور فرهنگی رییس‌جمهور از راه‌اندازی «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» با نام اختصاری «شمس» با هدف ایجاد فضایی برای طرح و انتشار ایده‌های سیاستی خبر داد. به‌گفته حسام‌الدین آشنا، «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» درصدد فراهم آوردن فضایی است که ایده‌های سیاستی نخبگان کشور در حوزه‌های سیاستی مختلف را منتشر کند، و هم‌زمان این امکان را فراهم آورد که ایده‌ها و دانش سیاستی به سیاست‌گذاران دولتی منتقل شود. هر چند، بخش‌های دانشگاهی و غیردولتی، و عموم خوانندگان نیز می‌توانند مخاطبان این شبکه باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران