شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5528 | |

با بیان کاهش 29هزار نفری تعداد مشمولان بیمه بیکاری

معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی با اعلام اینکه سازمان به‌طور متوسط ماهانه حدود 120میلیارد تومان بابت مقرری بیکاری به افراد تحت‌پوشش پرداخت می‌کند، از کاهش آمار افرادی که از مقرری بیکاری استفاده می‌کنند، خبر داد و گفت: در سال گذشته 215هزار نفر مستمری بیکاری می‌گرفتند، اما امسال آمار این افراد به 186هزار نفر رسیده که نشان می‌دهد آمار اشتغال در جامعه بهبود یافته است. محمدحسن زدا در گفت‌وگو با مهر درمورد میزان حقوق دریافتی بیمه‌شدگان گفت: افرادی که مقرری بیکاری دریافت می‌کنند براساس میانگین حقوق سه ماه آخر فعالیت‌شان محاسبه می‌شود و درنهایت براساس قانون این مبلغ تقسیم بر 55درصد خواهد شد، اما در مجموع حقوق دریافتی افراد نباید کمتر از حداقل حقوق همان سال و همچنین بیشتر از 80درصد حقوق دریافتی سه ماه آخر باشد.

وی گفت: فردی که از تامین‌اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند، نمی‌تواند در جایی مشغول به‌کار باشد و درصورت اشتغال باید این موضوع را به اطلاع سازمان برساند تا نسبت به قطع پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدام شود. فرد متخلف که از مقرری بیکاری بهره‌مند می‌شود باید میزان حقوق دریافتی را به سازمان تامین‌اجتماعی برگرداند. این مسوول در سازمان تامین‌اجتماعی گفت: بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری، باید قبل از بیکار شدن 6ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد و بلافاصله بعد از بیکار شدن این موضوع را به ادارات کار اطلاع دهد و سپس بعد از بررسی‌های لازم ازسوی این ادارات برای دریافت مقرری بیکاری به شعب تامین‌اجتماعی معرفی خواهد شد. وی بااشاره به اینکه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق‌بیمه آنها بستگی دارد، گفت: در مجموع مدت دریافت مقرری بیکاری برای افراد مجرد نباید از 36ماه و برای افراد متاهل از 50ماه بیشتر باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران