شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52224 | |

رییس‌جمهوری درحالی دیروز وارد قزوین شد که بسیاری از شهروندان قزوینی به اتفاق خانواده به استقبال روحانی رفتند.

جمعی از ایلات و عشایر استان قزوین نیز از صبح زود خود را به محل سخنرانی مردمی رییس‌جمهوری رسانده بودند.

حضور ورزشکاران با لباس‌های ورزشی رشته‌های مختلف چشمگیر و قابل توجه بود.

عده‌یی از جانبازان و خانواده ایثارگران و شهدا نیز با در دست داشتن تصاویری از شهدای خود به استقبال رییس‌جمهوری آمده بودند.

ازدحام و حضور با شکوه مردم در مسیر استقبال از رییس‌جمهوری باعث شد تا خودرو حامل رییس‌جمهوری چندین بار برای پاسخگویی رییس‌جمهور به ابزار احساسات شهروندان قزوینی متوقف شود.

جمعی از مردم حاضر در محل استقبال و ورزشگاه نیز مشغول نامه نوشتن به رییس‌جمهوری بودند.

مردم حاضر در ورزشگاه شهید رجایی با شعار، دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی، به روحانی خوشامد گفتند.

بخشی از جمعیت حاضر در ورزشگاه شهید رجایی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل، نمادی از پرچم سه رنگ کشور را در این مکان به نمایش گذاشتند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران