شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 522 | |

هیات منصفه مطبوعات، مدیران مسوول روزنامه‌های «مردم‌سالاری» و «روزان» را مجرم شناخت، اما مدیرمسوول سابق ایسنا را مجرم ندانست. دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول روزنامه روزان و مردم‌سالاری روز یک‌شنبه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد. پرونده روزنامه روزان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات متهم را در اتهام انتسابی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران