شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5056 | |


معاون کنسولی، امورمجلس و ایرانیان وزیر امورخارجه گفت: رسانه‌ها باید به روشنگری خانواده‌ها بپردازند تا از اغفال جوانان برای پناهجویی به کشورها جلوگیری کنند زیرا این امر منجر به مرگ و بیماری آنها می‌شود.

«حسن قشقاوی» افزود: قاچاق انسان توسط انسان‌های سودجویی انجام می‌شود که با اغفال جوانان، آنها را به سمت کشورهایی ازجمله استرالیا سوق می‌دهند. وی ادامه داد: هرچند این افراد به صورت قانونی از کشور خارج می‌شوند اما بعد از خروج در منطقه‌یی در اندونزی سوار بر کشتی‌های مرگ شده که 90درصد این کشتی‌ها به ساحل نمی‌رسند یا گاهی در منطقه تحت حاکمیت استرالیا و اندونزی در اردوگاه‌های سخت جان می‌سپارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران