شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4044 | |

جواد‌‌‌ هروی رییس گروه د‌‌‌وستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ایرلند‌‌‌ که د‌‌‌ر راس یک هیات پارلمانی به د‌‌‌وبلین سفرکرد‌‌‌ه چهارشنبه با پت‌برین رییس کمیسیون سیاست خارجی و تجارت پارلمان ایرلند‌‌‌ د‌‌‌ید‌‌‌ار و گفت‌وگو کرد‌‌‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران