شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40210 | |

در سومین روز نشست شورای حکام اتفاق افتاد

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در سومین روز نشست خود به تایید برنامه‌های هسته‌یی ایران بر پایه قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل پرداخت. شورای حکام در نخستین گزارش خود از اجرای قطعنامه 2231 اعلام کرد که هیچ نشانه‌یی از انحراف در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی در ایران مشاهده نشده است. به گزارش ایسنا در همین راستا رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در نشست شورای حکام در سخنرانی‌ای بر نقش ایران در آغاز اجرای برجام تاکید کرد و گفت: ایران از روز اجرایی شدن برجام به اجرای کامل سهم خود از موافقت‌نامه ادامه داده که این امر مورد نظارت و تایید آژانس قرار گرفته است. اجرای کامل متقابل تعهدات گروه 1+5 مبنای اصلی برجام و عامل اساسی برای ماندگاری آن است. رفع جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و کلیه تحریم‌های مرتبط هسته‌یی یک جانبه یا چند جانبه به طور قانونی محقق شده است. این امر باید به همکاری بیشتر با ایران در همه زمینه‌ها منجر شود. نجفی همچنین ضمن اشاره به این موضوع که طبق برجام قطعنامه شماره 2231شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره GOV/2015/72 شورای حکام، ماموریت و وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حیث گزارش‌دهی بسیار روشن و صرفا «ارائه روزآمدهای منظم» است نسبت به چند موضوع تذکر داد. وی گفت: همان‌گونه که مدیرکل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه اظهار کرد درحال حاضر مبنای گزارش‌دهی با آنچه درخصوص گزارش‌های قبلی مطرح بود کاملا تفاوت دارد. کلیه قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین قطعنامه‌های شورای حکام لغو شده‌اند و بنابراین مبنایی برای ارائه گزارش تفصیلی پیرامون اجرای پادمان‌ها وجود ندارد. نجفی ادامه داد: «به نظر ما هر درخواستی برای ارائه به اصطلاح «گزارش تفصیلی جزیی» با مفاد برجام و قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ناسازگار است زیرا آنها اینگونه گزارش‌دهی را مقرر نمی‌کنند. علاوه بر این گزارش جزیی به معنی درج اطلاعات محرمانه بیشتر(در متن گزارش) است که با اصل رعایت محرمانه بودن در تعارض قرار دارد. علاوه بر مفاد موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل اضافی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه متن برجام نیز در این باره بسیار روشن است. از آژانس «درخواست شده تا هر گونه اقدام احتیاطی را برای حفاظت از اسرار بازرگانی، فناوری و صنعتی همچنین دیگر اطلاعات محرمانه‌یی که به آگاهی آن رسانده می‌شود، معمول دارد.» درخواست برای افشای چنین اطلاعاتی به هر دلیلی ازجمله شفاف‌سازی، درخواست برای نقض آشکار برجام است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران